Rendement zonnepanelen

Persoonlijk & betrokken

Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijne zonnepanelen behoren tot de eerste generatie silicium kristallijne zonnepanelen en geven het hoogste rendement. De kristallijne zonnepanelen bestaan al meer dan 40 jaar en zijn een betrouwbare en bewezen technologie.


De zonnepanelen die in Nederland en over de hele wereld worden geplaatst, zijn daarom vaak mono- of polykristallijne zonnepanelen. Monokristallijne zonnepanelen zijn goed te herkennen aan de zwarte kleur van het paneel.


Rendement van monokristallijn

De zonnecellen van monokristallijne zonnepaneel bestaan uit één kristal silicium. Hierdoor zijn de monokristallijne zonnecellen efficiënt in het omzetten van zonlicht in elektriciteit. De mate waarin zonlicht wordt omgezet in elektriciteit is het rendement van het zonnepaneel. Monokristallijne zonnepanelen staan bekend om het geven van hoge rendementen. Het rendement van polykristallijne zonnepanelen is één tot enkele procenten minder.


Maximaal rendement per oppervlakte

Monokristallijne zonnepanelen hebben het hoogste rendement per oppervlakte en zijn daardoor zeer geschikt daken met een kleine oppervlakte en voor diegene die maximaal rendement en opbrengst per oppervlakte wilt behalen.


Polykristallijn zonnepanelen

Polykristallijne zonnepanelen, ofwel multikristallijne zonnepanelen, behoren tot de eerste generatie silicium kristallijn zonnepanelen en geven het hoogste rendement. De kristallijne zonnepanelen bestaan al meer dan 40 jaar en zijn een betrouwbare en bewezen technologie. De zonnepanelen die in Nederland en over de hele wereld worden geplaatst, zijn daarom vaak poly- of monokristallijne zonnepanelen.


Polykristallijne zonnepanelen zijn goed te herkennen aan de blauwe kleur en het soms mozaïek-achtige patroon aan de oppervlakte van het paneel.


Rendement van polykristallijn

De zonnecellen van polykristallijne zonnepaneel bestaan uit meerdere grove kristallen. Door de verschillende kristallen wordt er minder zonlicht omgezet in elektriciteit dan bij monokristallijne zonnepanelen. Het verschilt in rendement is één tot enkele procenten.


Betaalbaar en geschikt bij veel vrije ruimte

Polykristallijne zonnepanelen bieden een hoge rendement tegen een goede prijs. Deze zonnepanelen zijn zeer geschikt voor daken met veel vrije oppervlakte.

Voordelige

Zonnepanelen

OmvormersVoordelige_zonnepanelen,_omvormers.htmlVoordelige_zonnepanelen,_omvormers.htmlshapeimage_1_link_0

Duurzaam en betaalbaar gaan prima samen ...

Rendement zonnepanelen

Het rendement is het percentage opgevangen zonnelicht dat wordt omgezet in elektriciteit. De instraling van de zon heeft direct effect op de opbrengst van zonnepanelen. In Nederland hebben wij een instraling van circa. 1000 Watt per vierkante meter. Uit de zoninstraling kunnen zonnecellen 10% tot 25% (rendement) van de energie opvangen en omzetten in elektriciteit.


Hoog-rendement ook bij bewolking

Hoewel de opbrengst groter is op zonnige dagen zonder bewolking dan bij dagen met bewolking, behalen zonnecellen, door de huidige zonnecel-technologiën, ook bij diffuus zonlicht hoge rendementen. Zonnepanelen zijn ook daarom in Nederland een interessante investering.


Rendement berekenen

Het rendement van een zonnepaneel kan worden berekend door het vermogen van een zonnepaneel te delen met met de oppervlakte van het zonnepaneel en vervolgens te vermenigvuldigen met de zoninstraling maal 100. De formule: Elektrisch vermogen of Wattpiek (Wp) / [Oppervlakte x Zoninstraling] * 100% = Rendement. Voorbeeld: 225 Wp / [1,559 m x 0,798 x 1000 W/m2] * 100% = 18,1%.


Vermogen van zonnepanelen

Het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp). Het vermogen hiervan wordt getest in een lab onder standaard test condities (STC). Dit houdt in dat het vermogen van een zonnecel of zonnepaneel wordt test onder de volgende omstandigheden: - Bij een invallende zoninstraling van 1000 Watt per vierkante meter

- Bij een celtemperatuur van 25 °C

- Met een luchtmassa van 1,5.

Als men het heeft over het vermogen van een zonnepaneel gaat het vrijwel altijd om het

vermogen onder standaard test condities (STC).

Voorbeelden van STC vermeldingen zoals beschreven in de datasheets:

- Standard Test Conditions (1000 W/m2 irradiance, AM 1.5, 25° C)

- STC: Invallende straling 1000 W/m2, moduletemperatuur 25 °C, AM=1,5;.

De meeste zonnepanelen hebben een vermogen tussen de 150 en 330 Wp.


Opbrengst zonnepanelen

De uiteindelijk opbrengst van een zonnepaneel is de jaarlijkse energiebesparing (kWh) en kan

worden berekend door het vermogen (Wp) van een zonnepaneel te vermenigvuldigen met de

omrekenfactor 0,85.

De omrekenfactor wordt gebruikt omdat de werkelijke omstandigheden (zoninstraling,

temperatuur en luchtdruk) in Nederland net wat afwijkt van de standaard test condities (STC).


Opbrengst berekening

Een zonnepaneel van 200 Wp produceert jaarlijks 170kWh. De energieprijs is circa. € 0,23 per kWh. Op jaarbasis komt dit neer op een energiebesparing van € 39,-. Een zonnepanelen systeem bestaande uit 10 zonnepanelen met een vermogen van 200Wp per zonnepaneel bespaart op jaarbasis 1700 kWh. De energieprijs is circa. € 0,23 per kWh. Op jaarbasis komt dit neer op een energiebesparing € 391,-.

De verwachte levensduur en terugverdientijd op zonnepanelen, maakt van zonnepanelen een besparing op lange-termijn mogelijk.


Een omvormer (inverter) zorgt dat de gegenereerde elektriche stroom van een zonnepaneel wordt omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom (230 V). Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom is nodig om de opgewekte stroom terug te leveren aan de energieleverancier via het laagspanningsnet (lichtnet) en de huishoudelijke apparaten te voorzien van wisselstroom.

De omvormer heeft ook een controlerende functie en schakelt de zonnepanelen installatie uit bij storing aan het net. Op deze manier kan er veilig aan het net worden gewerkt zonder spanningsgevaar.


Centrale omvormer

Een centrale omvormer is een omvormer dat vanuit één centraal punt grote hoeveelheden gelijkstroom omzet naar wisselstroom. Dit in tegenstelling tot een micro-omvormerdat achter

elke zonnepaneel wordt geplaatst om de energie decentraal om te zetten naar wisselstroom.


Kenmerken

- Een centrale omvormer is toepasbaar voor bijna elk netgekoppelde zonnepanelensysteem.

- Een centrale omvormer is ingesteld op het maximaal aantal piek die de zonnepanelen in totaliteit opbrengen. Als het aantal zonnepanelen wordt uitgebreidt, is het goed mogelijk dat de centrale omvormer moet worden vervangen en een nieuwe omvormer te plaatsen die het nieuwe aantal Wp aan kan.

- Omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom vindt plaats vanuit één centraal punt.

- De garantie op een omvormer is minimaal 5 jaar tot 10 jaar. De levensduur van een omvormer is 10 á 15 jaar.


De centrale omvormer is de meest geplaatste omvormer in een zonnepanelen installatie.


Merken centrale omvormers

De meest gerenommeerde en diegene die wij plaatsen zijn de omvormers van SMA, Omnik,Goodwe en Solar Edge.